توزیع عمده کیوی خشک مرغوب

کیوی خشک مرغوب با کیفیت اعلا در مقادیر عمده، توزیع می شود، در هر نقطه و مکانی می توان کیوی های خشک درجه یک را تهیه نمود.

کیوی خشک مرغوب و باکیفیت را می توان برای مصارف مختلف این میوه خشک صنعتی به کار برد. استفاده از کیوی خونی خشک به عنوان آجیل، در مصارف میان وعده ای امری پسندیده است زیرا کیوی خشک دارای ترکیباتی ارزشمند می باشد.

توزیع میوه کیوی خشک و میوه خشک گلابی در مقادیر عمده به بازار های متعدد انجام می شود، خرید کیوی خشک با اهدافی مختلف صورت می گیرد، برای مصارف تنقلاتی به اشکال متنوعی همچون حبه ای و یا چیپسی تهیه می گردد.