تولید عمده چیپس کیوی خشک دارچینی

کیوی خشک نوعی از میوه خشک استوایی می باشد که به صورت دارچینی در مقادیر عمده تولید می شود، چیپس میوه خشک کیوی زرد در چه انواعی تولید می گردد؟

میوه خشک کیوی خونی علاوه بر این که به صورت چیپس تولید می شود، به شکل حبه ای و یا پودر شده نیز مد نظر می باشد. میوه خشک خانگی کیوی که قرار است برای مصارف آجیلی استفاده شوند، انواعی گوناگون دارند.

 

کیوی خشک دارچینی تنها یکی از آن ها می باشد، طعم دهنده های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده است، تا محصولاتی با تنوع رضایت بخش برای مخاطبان این محصول حاصل گردد. تولیدات انبوه، امکان عرضه عمده این محصولات را فراهم کرده است.