صادرات بهترین میوه کیوی خشک درجه یک

صادرات بهترین میوه خشک کیوی با کیفیت درجه یک از ایران به کشور های مختلف خارجی انجام می شود. چگونه می توان این محصول را جهت صادرات تهیه نمود؟
در گذشته تولید یک محصول در حد بازار های بومی و اطراف محل تولید بود زیرا امکان جا به جایی ها و یا وسایل نقلیه برای حمل و نقل آن مانند امروز در دسترس نبود. هماهنگی ها به سختی صورت می گرفت و عدم امکانات باعث شده بود برخی از محصولات مدت زمانی کم برای نگهداری و مصرف داشته باشند، بنابراین ارسال آن ها به نقاط دور دست غیر ممکن می شد.

میوه خشک کیوی

اما امروزه هر نوع امکانات و یا ابزارآلات جهت ارسال محصول تولید شده به بازار های مختلف دور و نزدیک امکان پذیر می باشد. قوانین و مقررات مدون و مشخص شده ای که هر تولید کننده به راحتی می تواند با رعایت آن ها محصولات خود را حتی به خارج از مرز های کشوری ارسال نماید.
کیوی خشک شده نیز یکی از محصولاتی است که به دلیل گسترش بازار ها به صورت نامحدود در مقادیری انبوه تولید می شود، کیوی خشک در محل کارخانه های مختلفی در ایران حاصل می گردد و صادر کنندگانی قصد تهیه آن به جهت ارسال به بازار های خارجی را خواهند داشت.

صادرات کیوی خشک

صادرات میوه خشک کیوی

کیوی خشک با کیفیت درجه یک به لطف دانش و فناوری های روز و همچنین پرسنلی متخصص تولید می شود، آن چه باعث موفقیت صادرات و یا عرضه محصول در بازار می گردد، شناخت نیاز مشتریان می باشد.
به همین دلیل مشتریان خارجی همچون مشتریان خارجی باید شناخته شوند و محصول را به گونه ای که مورد نیاز آن ها می باشد باید عرضه نمود تا رضایت مندی بیشتری از سمت آن ها حاصل گردد.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران