عرضه کیوی خشک بصورت فله

آیا متقاضی میوه خشک کیوی بصورت فله ای هستید؟ کسانی که به دنبال محصولات ما بصورت فله ای هستند این مژده را به آنان بدهیم که توان تأمین انواع میوه خشک ایران چه از نظر درجه کیفی و چه از نظر کمی را دارا می باشیم.

توجه داشته باشید چنانچه میوه خشک در کابل را مد نظر دارید می توانیم برای شما تولید کنیم، برای مثال اگر تمایل به اضافه نمودن اسانس به کیوی زرد خشک می باشید، برایتان انجام می دهیم، یا اسلایس متفاوتی را خواستارید، برای شما انجام می دهیم.