عسل رس کرده را می توان برای درمان ریزش مو استفاده کرد

عسل یک ماده مایع شیرین و خوش طعم با چندین ترکیب مفید است. تحقیقات گسترده نوید درمانی استفاده از عسل در افزایش ارزش های سلامتی و بهبود سیستم های بدن را نشان داده است.

این نسخه خطی کاربردهای دارویی باستانی عسل رس کرده را مستند می کند و داده های مبتنی بر شواهد را ارائه می دهد که مزایای آن را در مدل های حیوانی، بیماران و افراد سالم نشان می دهد.

چندین گزارش توسط محققان مختلف در مورد شاخص‌های سلامت و نشانگرهای زیستی مورد استفاده پس از زنبورداری مورد بحث قرار گرفته است.

اینها شامل فرآیندهای فیزیولوژیکی تقریباً در تمام اندام های حیوانی و انسان است. پاسخ سیستم های بدن پس از تجویز خوراکی و سیستمیک عسل نیز ذکر شده است.

عسل همچنین به دلیل مقبولیت گسترده آن به عنوان یک داروی مکمل و جایگزین برای اکثر بیماری ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همه انواع عسل فعالیت‌های بیوشیمیایی متفاوتی از خود نشان می‌دهند و تنوع بیشتری را در قدرت خود به عنوان عوامل ضددرمانی نسبت به داروهای معمولی نشان می‌دهند.

مکانیسم‌های عمل که اثرات محافظتی عسل را ایجاد می‌کند، همانطور که توسط نویسندگان مختلف پیشنهاد شده است، مستند شده است.

اینها مستلزم برهمکنش هم افزایی ترکیبات فیزیکی و شیمیایی فعال زیستی عسل برای ایجاد اثرات مفید مطلوب است.

استفاده از Apitherapy در همکاری با شیمی درمانی برای مدیریت بیماری های میکروبی و سرطانی نیز در کاهش سمیت سلولی ناشی از دارو مفید است.

بینش مکانیکی در مورد اثرات کلی محافظتی، پیشگیرانه و درمانی عسل، حضور یک عامل منحصر به فرد، یک «عامل چندگانه هم افزایی»، به نام SMIF را نشان می دهد.

عسل طبیعی را می توان به عنوان یک ماده مایع شیرین و خوش طعم با ارزش غذایی بالا و فواید درمانی فوق العاده تعریف کرد (1). این محصول طبیعی عمدتا توسط زنبورهای عسل از شهد ترشح شده گل های مختلف تولید می شود.

این نوع به عنوان عسل شکوفه یا گل در نظر گرفته می شود. نوع کمتر رایج، عسل عسل یا عسل جنگلی، از ترشحات حشرات مکنده گیاهی به نام شته تولید می شود.